Znajomość klasycznej łaciny przetrwała w Brytanii i Irlandii, a zanikła w Galii, ponieważ:

Zadanie 5/77

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Znajomość klasycznej łaciny przetrwała w Brytanii i Irlandii, a zanikła w Galii, ponieważ:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 77.

D. łacina była dla mieszkańców wysp językiem obcym, którym nie posługiwano się na co dzień.
Nie dodawano nowych słów/zwrotów i nie dokonywano zapożyczeń z innych języków, jak robi się to w przypadku codziennego posługiwania się danym językiem przez dziesiątki, a nawet setki lat. Historycy są przekonani, że cały obszar Słowiańszczyzny w średniowieczu byłby w stanie się ze sobą porozumieć, a dziś przecież już nie sposób dogadać się z Czechem czy Słowakiem. Podobnie, zabawna wręcz sytuacja, w jakim języku szukalibyście najbardziej klasycznych i poetyckich zwrotów po angielsku? Niespodzianka – w języku amerykańskim, ponieważ posługujący się nim Amerykanie zachowali pewne zwroty, które w brytyjskim angielskim z biegiem lat się zatarły, a ewolucja „American English” podąża w innym kierunku niż „British”.)