Zgodnie z traktatem zawartym w Tordesillas Ameryka Południowa miała podlegać władcom Hiszpanii, a Ameryka Północna – władcom Portugalii.

Zadanie 5.2/5

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych..

Zgodnie z traktatem zawartym w Tordesillas Ameryka Południowa miała podlegać władcom Hiszpanii, a Ameryka Północna – władcom Portugalii.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 5.

„F” – fałsz
Tutaj mamy oczywisty fałsz – traktat w Tordesillas oddawał większość Ameryki Południowej (bez Brazylii) oraz całą Amerykę Północną Hiszpanom. Portugalczycy otrzymali prawo do ziem położonych w Afryce i Azji.