Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Zadanie 6/98

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 98.

a) Zaznacz granice państwa Bolesława Chrobrego w momencie obejmowania przez niego książęcego tronu – granice otoczone czerwoną linią;
b) Podkreśl pojedynczą linią nazwy miast będących siedzibami polskich biskupstw po 1000 r. – Kołobrzeg, Kraków, Wrocław (nowe biskupstwa po 1000 r.) oraz Poznań (biskupstwo ustanowione po chrzcie Mieszka I); uważałbym na Gniezno – polecenie wyraźnie mówi o biskupstwach, a to było arcybiskupstwo;
c) Otocz kółkiem nazwy terytoriów zdobytych przez Bolesława Chrobrego przed 1000 r. – Czechy, Morawy, Słowacja, Miśnia, Milsko, Łużyce.
Przepraszam za inną mapę, ale prawa autorskie itp.. Mam nadzieję, że wszystko jest czytelne.

źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Polska_960_-_992.png