Historia na 6 – przyjemna nauka historii Panowanie Bolesława Chrobrego Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Gniezno

a) Zaznacz granice państwa Bolesława Chrobrego w momencie obejmowania przez niego książęcego tronu – granice otoczone czerwoną linią;
b) Podkreśl pojedynczą linią nazwy miast będących siedzibami polskich biskupstw po 1000 r. – Kołobrzeg, Kraków, Wrocław (nowe biskupstwa po 1000 r.) oraz Poznań (biskupstwo ustanowione po chrzcie Mieszka I); uważałbym na Gniezno – polecenie wyraźnie mówi o biskupstwach, a to było arcybiskupstwo;
c) Otocz kółkiem nazwy terytoriów zdobytych przez Bolesława Chrobrego przed 1000 r. – Czechy, Morawy, Słowacja, Miśnia, Milsko, Łużyce.

Polecane posty