Zapoznaj się z mapą, a następnie podaj, jacy władcy panowali na wymienionych niżej obszarach we wskazanych latach.

Zadanie 4/104

Zapoznaj się z mapą, a następnie podaj, jacy władcy panowali na wymienionych niżej obszarach we wskazanych latach.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 104.

Mazowsze:
1095 – Władysław Herman
1105 -Zbigniew
Wielkopolska:
1090 – Władysław Herman
1110 – Bolesław Krzywousty
Śląsk:
1095 – Władysław Herman
1110 – Bolesław Krzywousty