Zakon cystersów cieszył się szczególnym szacunkiem dzięki

Zadanie 1b/124

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zakon cystersów cieszył się szczególnym szacunkiem dzięki:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 124.

C. głoszonym przez nich hasłom powrotu do ubóstwa

Cóż, zadanie typu – bez podręcznika nie zrobisz…

Okej – na logikę, odpowiedź B – bogatemu wystrojowi ich monumentalnych świątyń, wydaje się niewłaściwa. Nigdy bogactwo nie będzie cieszyło się szacunkiem, bo ludzie mają świadomość, że bardziej lub mniej pośrednio jest to uzyskane z wykorzystaniem ich własnej kieszeni.

Kolejne dwie odpowiedzi wydają się po prostu nierealne, ale w zasadzie to może mam tylko takie wrażenie po przeczytaniu podręcznika. Mówię o A – kazania, które dotyczyły codziennych problemów oraz D – zaangażowaniu w życie miejskiej wspólnoty. 

Najbardziej przekonujące są na pewno hasła powrotu do ubóstwa, bo to wkurzało średniowieczne społeczeństwo – przepych kleru, bogactwo i pranie hajsu na sakramentach czy kupczenie stanowiskami…