Zaangażowanie w spór pomiędzy cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII pozwoliło Bolesławowi Śmiałemu uzyskać:

Zadanie 1/103

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zaangażowanie w spór pomiędzy cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII pozwoliło Bolesławowi Śmiałemu uzyskać:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 103.

A. zgodę papieża na jego koronację królewską.
 
I standardowo, jeśli znasz odpowiedź to super – ale jeśli nie, to spróbujmy jakoś odrzucić przynajmniej część odpowiedzi i dopomóc szczęściu przy „strzale”. Na pierwszy rzut oka możemy odrzucić odpowiedź B – powinniście już pamiętać, że Bolesław Śmiały poparł papieża, więc cesarz nie uznałby jego praw do tronu. Po prostu się panowie nie lubili. Na tej samej zasadzie możemy odrzucić odpowiedź A – zwolnienie od płacenia trybutu ze Śląska musiałby Bolesław dostać od niemieckiego cesarza, któremu podlegali Czesi (odbiorcy trybutu). I tym sposobem zostały już tylko dwie odpowiedzi. Wsparcie militarne od władców Węgier Bolesław Śmiały rzeczywiście otrzymał, ale nie dzięki zaangażowaniu w spór cesarsko-papieski, a dobrymi stosunkami i sojuszem.