Z kim Mieszko I rywalizował o Pomorze Zachodnie?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 96

Z kim Mieszko I rywalizował o Pomorze Zachodnie?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 96.

Mieszko I rywalizował o Pomorze Zachodnie z Wieletami.