Historia na 6 – przyjemna nauka historii Świt narodów europejskich Wytłumacz, jakie znaczenie ma w relacji wzmianka o „Bogu w Trójcy Świętej”.

Wytłumacz, jakie znaczenie ma w relacji wzmianka o „Bogu w Trójcy Świętej”.

Trójca święta
  • Dawniej Frankowie oddawali cześć swoim germańskim bogom.
  • Wierzenie w Boga jako Trójcę Świętą jest unikalne dla chrześcijaństwa.
  • Aby wyjaśnić, jaką religię przyjął Chlodwig, potrzebne było użycie słów opisujących chrześcijaństwo.

Polecane posty

Frankowie

Wyjaśnij, na terenie których współczesnych krajów europejskich w średniowieczu rozciągało się państwo Franków.Wyjaśnij, na terenie których współczesnych krajów europejskich w średniowieczu rozciągało się państwo Franków.

Średniowieczne państwo Franków (w poł. VIII w.) rozciągało się na terytoriach następujących współczesnych państw: – Niderlandy,– Belgia,– Luksemburg,– Francja,– Niemcy,– Szwajcaria,– Austria,– Włochy,– Hiszpania.