Historia na 6 – przyjemna nauka historii Starożytna Mezopotamia Wymień te osiągnięcia cywilizacji Mezopotamii, z których korzystamy także dziś.

Wymień te osiągnięcia cywilizacji Mezopotamii, z których korzystamy także dziś.

wynalazki Mezopotamii

Osiągnięcia cywilizacja Mezopotamii, z których korzystamy również dziś:
– koło,
– system dziesiętny,
– kalendarz 12-miesięczny,
– pismo,
– podstawy matematyki (równania z dwoma niewiadomymi, działania na ułamkach dziesiętnych, twierdzenia Pitagorasa oraz Euklidesa),
– podstawy astronomii (nazewnictwo gwiazdozbiorów, długość roku księżycowego i słonecznego).

Polecane posty

Asyryjczycy

Wskaż tereny, które udało się podbić Asyryjczykom, a których nigdy nie zajęli Babilończycy.Wskaż tereny, które udało się podbić Asyryjczykom, a których nigdy nie zajęli Babilończycy.

Tereny podbite przez Asyrię, których nigdy nie zajęli Babilończycy to:– Elam,– Dolny i Górny Egipt,– Cypr,– część Cylicji i Kapadocji (z miastem Kanesz). Kim są Asyryjczycy? Asyryjczycy to rdzenni mieszkańcy