Wymień kraje, które na przestrzeni dziejów udało się faraonom podbić lub uzależnić.

Mapa | 2/23

Wymień kraje, które na przestrzeni dziejów udało się faraonom podbić lub uzależnić.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 23.

Kraje, które udało się podbić lub uzależnić faraonom na przestrzeni dziejów:
– Nubia,
– Kanaan,
– Fenicja,
– Syria.