Historia na 6 – przyjemna nauka historii Między cesarstwem a papiestwem Wyjątkowy prestiż opactwa w Cluny wynikał z faktu, że

Wyjątkowy prestiż opactwa w Cluny wynikał z faktu, że

Opactwo Cluny

D. ściśle przestrzegano tu reguły zakonnej

To jest całkiem trudne pytanie. Posłużmy się metodą odrzucenia fałszywych odpowiedzi. Jako pierwszą możemy łatwo odrzucić odpowiedź A – opatów wybierano w klasztorze w Cluny niezależnie, spośród mieszkających tam mnichów. Odpada więc od razu również odpowiedź B – skoro wybierano niezależnie, no to nie wybierał papież. Opat co prawda był bezpośrednio odpowiedzialny przed papieżem, ale to coś zupełnie innego. I pozostają dwie ostatnie odpowiedzi – odrzuciłbym jednak odpowiedź C. Dlaczego? Większość opactw było niezależnych ekonomicznie – utrzymywały się z własnej pracy i/lub jałmużny. Nie czyniłoby to z Cluny szczególnego miejsca. Nie jest to też jakiś wielki powód do wyjątkowego prestiżu placówki.

Opactwo Cluny

Opactwo Cluny III (położone w południowej Burgundii we Francji) zaczęło skromnie – pierwszy kościół był stosunkowo prostą konstrukcją przypominającą stodołę. Szybko jednak Cluny stało się domem dla największego kościoła w Chrześcijaństwie – tytuł ten utrzymywał się przez ponad 200 lat.

Ale po pierwsze, czym dokładnie jest opactwo? Opactwo może odnosić się do kościoła chrześcijańskiego, ale termin ten zazwyczaj wykracza poza ten zakres i odnosi się do zespołu budynków, które stanowią mieszkania i inne niezbędne budynki dla społeczności chrześcijańskich mnichów lub mniszek, którzy żyli pod określoną regułą religijną (reguła regulowała ich życie, określając zachowanie i organizację klasztoru). Benedykta z Nursji, który w VI wieku zalecał życie podzielone na modlitwę, odpoczynek, naukę i pracę.

Polecane posty