Wyjątkowy prestiż opactwa w Cluny wynikał z faktu, że

Zadanie 2a/112

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wyjątkowy prestiż opactwa w Cluny wynikał z faktu, że

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 112.

D. ściśle przestrzegano tu reguły zakonnej

To jest całkiem trudne pytanie. Posłużmy się metodą odrzucenia fałszywych odpowiedzi. Jako pierwszą możemy łatwo odrzucić odpowiedź A – opatów wybierano w klasztorze w Cluny niezależnie, spośród mieszkających tam mnichów. Odpada więc od razu również odpowiedź B – skoro wybierano niezależnie, no to nie wybierał papież. Opat co prawda był bezpośrednio odpowiedzialny przed papieżem, ale to coś zupełnie innego. I pozostają dwie ostatnie odpowiedzi – odrzuciłbym jednak odpowiedź C. Dlaczego? Większość opactw było niezależnych ekonomicznie – utrzymywały się z własnej pracy i/lub jałmużny. Nie czyniłoby to z Cluny szczególnego miejsca. Nie jest to też jakiś wielki powód do wyjątkowego prestiżu placówki.