Historia na 6 – przyjemna nauka historii Imperium Karola Wielkiego Wyjaśnij, w jaki sposób przedstawiono zależności pomiędzy władzą cesarską i papieską w obu źródłach.

Wyjaśnij, w jaki sposób przedstawiono zależności pomiędzy władzą cesarską i papieską w obu źródłach.

Władza cesarska

Źródło A sugeruje, że papież posiada wyłączne prawo do nadawania korony cesarskiej, co oznacza, że cesarze są pod jego władzą. Z kolei źródło B twierdzi, że zarówno papież jak i cesarz otrzymują swoje godności od św. Piotra, co wskazuje na to, że są sobie równi.

Polecane posty