Wyjaśnij, w jaki sposób „czarna śmierć” wpłynęła na gospodarkę i stosunki społeczne w Europie zachodniej i południowej.

Zadanie 3/127

Wyjaśnij, w jaki sposób „czarna śmierć” wpłynęła na gospodarkę i stosunki społeczne w Europie zachodniej i południowej.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 127.


Wybuch epidemii czarnej śmierci doprowadził do ogromnego wyludnienia (śmierć poniosło ponad 30% ludności), co odbiło się na sytuacji gospodarczej. Brakowało ludzi uprawiających ziemię, a w miastach zamarła produkcja rzemieślnicza.

 

odp. 2
Epidemia doprowadziła do ogromnego wyludnienia, które przełożyło się na nieobsadzone grunty oraz zamarcie produkcji rzemieślniczej w miastach. Zapaść ekonomiczną i zapotrzebowanie na tanie produkty wykorzystali kupcy, organizując produkcję np. sukna w systemie nakładczym.

 

odp. 3
Wyludnienie spowodowane epidemią doprowadziło do zubożenia produkcji rolniczej oraz rzemieślniczej. Kryzys produkcji rzemieślniczej, zamykającej dostęp do cechów dla większości mieszkańców miast, wykorzystali kupcy tworząc tańszą alternatywę za pomocą systemu nakładczego.