Wyjaśnij pojęcia: marchia

Marchia

marchia – teren przygraniczny państwa Karola Wielkiego; wyodrębniony w celach wojskowych – przede wszystkim, aby chronić cesarstwo przed najazdami z zewnątrz. Margrabia, czyli władca marchii, stał wyżej w hierarchii niż zwykły hrabia i podlegał bezpośrednio cesarzowi.

Polecane posty