Historia na 6 – przyjemna nauka historii Świt narodów europejskich Wyjaśnij, na terenie których współczesnych krajów europejskich w średniowieczu rozciągało się państwo Franków.

Wyjaśnij, na terenie których współczesnych krajów europejskich w średniowieczu rozciągało się państwo Franków.

Frankowie

Średniowieczne państwo Franków (w poł. VIII w.) rozciągało się na terytoriach następujących współczesnych państw:

– Niderlandy,
– Belgia,
– Luksemburg,
– Francja,
– Niemcy,
– Szwajcaria,
– Austria,
– Włochy,
– Hiszpania.

Polecane posty

Donacja Konstantyna

Jakie korzyści przynieść miało papiestwu wystawienie wspomnianego dokumentu?Jakie korzyści przynieść miało papiestwu wystawienie wspomnianego dokumentu?

Donacja Konstantyna, łac. Donatio Constantini i Constitutum Constantini – najbardziej znany i najważniejszy falsyfikat średniowiecza, dokument rzekomo rejestrujący nadanie przez cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego rozległego terytorium oraz władzy duchowej i

plemiona barbarzyńskie

Wymień plemiona barbarzyńskie, które założyły swoje państwa na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego.Wymień plemiona barbarzyńskie, które założyły swoje państwa na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego.

Na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego powstały następujące państwa: – Królestwo Franków,– Królestwo Longobardów,– Królestwo Wizygotów,– Królestwa Anglosaskie,– Królestwo Wandalów.