Historia na 6 – przyjemna nauka historii Izrael i Fenicja Wyjaśnij, jakie zmiany w wierzeniach Żydów miały nastąpić na skutek tych wydarzeń.​

Wyjaśnij, jakie zmiany w wierzeniach Żydów miały nastąpić na skutek tych wydarzeń.​

Żydzi

W wyniku opisanych wydarzeń na miniaturze, w religii Izraelitów doszło do następujących zmian:

  1. Dekalog, czyli dziesięć przykazań, stał się kluczowym elementem tej religii.
  2. Etyka w religii Izraelitów została ukształtowana w oparciu o zasady zawarte w dziesięciu przykazaniach.
  3. Mojżesz uważany jest za proroka, który miał bezpośrednie kontakty z Bogiem.
  4. Wydarzenia na górze Synaj stały się integralną częścią biblijnej historii wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej.

Polecane posty