Historia na 6 – przyjemna nauka historii Starożytna Mezopotamia Wyjaśnij, dlaczego kary za zaniedbanie prac umacniających groble były tak wysokie.

Wyjaśnij, dlaczego kary za zaniedbanie prac umacniających groble były tak wysokie.

Grobla

W tamtych czasach, utrzymanie stabilności i bezpieczeństwa społeczeństwa było ściśle powiązane z pracą każdego jednostkowo. Wówczas ludzi było mniej, ale wymagało się od nich więcej pracy, a także brak było dobrze rozwiniętej infrastruktury urzędniczej. Dlatego też, zaniedbanie w utrzymaniu wałów przeciwpowodziowych było surowo karane, ponieważ powodziło to realne zagrożenie dla całego społeczeństwa. Zaniedbane groble mogły zalać wieś, zniszczyć pola i doprowadzić do klęski głodu. Wysokie kary miały na celu odstraszenie obywateli od zaniedbań i zapewnienie, że będą oni pamiętać o konieczności wykonania odpowiednich prac.

Polecane posty

wynalazki Mezopotamii

Wymień te osiągnięcia cywilizacji Mezopotamii, z których korzystamy także dziś.Wymień te osiągnięcia cywilizacji Mezopotamii, z których korzystamy także dziś.

Osiągnięcia cywilizacja Mezopotamii, z których korzystamy również dziś:– koło,– system dziesiętny,– kalendarz 12-miesięczny,– pismo,– podstawy matematyki (równania z dwoma niewiadomymi, działania na ułamkach dziesiętnych, twierdzenia Pitagorasa oraz Euklidesa),– podstawy astronomii

Asyryjczycy

Wskaż tereny, które udało się podbić Asyryjczykom, a których nigdy nie zajęli Babilończycy.Wskaż tereny, które udało się podbić Asyryjczykom, a których nigdy nie zajęli Babilończycy.

Tereny podbite przez Asyrię, których nigdy nie zajęli Babilończycy to:– Elam,– Dolny i Górny Egipt,– Cypr,– część Cylicji i Kapadocji (z miastem Kanesz). Kim są Asyryjczycy? Asyryjczycy to rdzenni mieszkańcy