Historia na 6 – przyjemna nauka historii Starożytny Egipt Wyjaśnij, dlaczego Herodot uznał kalendarz egipski za doskonalszy od greckiego.

Wyjaśnij, dlaczego Herodot uznał kalendarz egipski za doskonalszy od greckiego.

herodot

Herodot uważał kalendarz Egipski za bardziej zaawansowany niż kalendarz grecki, ze względu na jego precyzję. W przeciwieństwie do Greków, którzy co trzy lata dodawali miesiąc przestępny do swojego kalendarza, Egipcjanie dodawali do każdego roku pięć dodatkowych dni, co zapewniało, że pory roku zawsze odpowiadały datom na ich kalendarzu. Warto zauważyć, że kalendarz grecki był częściowo inspirowany rozwiązaniami z kalendarza egipskiego.

Kim był Herodot?

Herodot, (ur. 484 p.n.e., Halikarnas, Azja Mniejsza [obecnie Bodrum, Turcja]?- zm. ok. 430-420), grecki autor pierwszej wielkiej historii narracyjnej powstałej w świecie starożytnym, Historii wojen grecko-perskich.

Uczeni uważają, że Herodot urodził się w Halikarnasie, greckim mieście w południowo-zachodniej Azji Mniejszej, które znajdowało się wówczas pod panowaniem perskim. Dokładne daty jego narodzin i śmierci są równie niepewne. Uważa się, że mieszkał w Atenach i poznał Sofoklesa, a następnie wyjechał do Thurii, nowej kolonii w południowej Italii, sponsorowanej przez Ateny. Ostatnie wydarzenie, do którego nawiązuje jego Historia, należy do roku 430, ale nie wiadomo, jak szybko i gdzie zmarł. Są dobre powody, by sądzić, że przebywał w Atenach, a przynajmniej w środkowej Grecji, w pierwszych latach wojny peloponeskiej, od 431 roku, i że jego dzieło zostało opublikowane i znane tam przed 425 rokiem.

Kim był Herdot

Herodot był szerokim podróżnikiem. Jego dłuższe wędrówki objęły dużą część imperium perskiego: udał się do Egiptu, co najmniej na południe, aż do Elefantyny (Aswān), odwiedził też Libię, Syrię, Babilonię, Suzę w Elamie, Lidię i Frygię. Podróżował w górę Hellespontu (obecnie Dardanele) do Bizancjum, udał się do Tracji i Macedonii, i podróżował na północ za Dunaj i do Scytii na wschód wzdłuż północnych wybrzeży Morza Czarnego aż do rzeki Don i trochę w głąb lądu. Te podróże zajęłyby wiele lat.

Polecane posty

Echnaton

Z jakimi zmianami społecznymi i politycznymi wiązało się wprowadzenie reformy religijnej przez Echnatona?Z jakimi zmianami społecznymi i politycznymi wiązało się wprowadzenie reformy religijnej przez Echnatona?

W czasie rządów faraona Amenhotepa IV w XIV wieku przed naszą erą, doszło do próby wprowadzenia monoteizmu. Władca usiłował promować kult jednego boga Atona, bóstwa tarczy słonecznej uważanego za stwórcę

Piramida

Opisz charakterystyczne elementy architektury egipskiej. Jaki wpływ na nią miał klimat panujący w Egipcie?Opisz charakterystyczne elementy architektury egipskiej. Jaki wpływ na nią miał klimat panujący w Egipcie?

W Egipcie znajdują się imponujące budowle, z czego najbardziej rozpoznawalną jest piramida. Klimat tamtego regionu umożliwiał szybkie utwardzanie betonu, jednak warunki pracy były trudne dla budowniczych, którzy musieli radzić sobie

Grupy społeczne Egiptu

Wskaż, które grupy społeczne były w Egipcie najliczniejsze i wyjaśnij, jakie funkcje pełnili ich przedstawiciele.Wskaż, które grupy społeczne były w Egipcie najliczniejsze i wyjaśnij, jakie funkcje pełnili ich przedstawiciele.

Najliczniejszą grupą społeczną w Egipcie byli chłopi, którzy zajmowali się uprawą ziemi dzierżawionej od faraona lub kapłana, a w okresach przerw przy pracach polowych zatrudniani byli na wielkich budowach. Stosunkowo