Historia na 6 – przyjemna nauka historii Zanim zaczęła się historia Wskaż, z czego wynikają problemy z jednoznacznym określeniem ram czasowych poszczególnych epok prehistorycznych.

Wskaż, z czego wynikają problemy z jednoznacznym określeniem ram czasowych poszczególnych epok prehistorycznych.

Prehistoria

Odniesienie do konkretnych ram czasowych dla poszczególnych epok prehistorycznych może być trudne do ustalenia ze względu na asynchronizm rozwojowy. Oznacza to, że tempo rozwoju było różne w różnych miejscach, a na niektórych terenach postęp odbywał się szybciej, podczas gdy na innych było znacznie wolniejsze. Ponadto źródła informacji są trudne do zbadania, ponieważ w najwcześniejszych okresach mamy do dyspozycji jedynie źródła archeologiczne, a w późniejszych, takich jak epoka miedzi, brązu i żelaza, pojawiają się źródła pisane, ale są one stosunkowo rzadko spotykane.

Przeszukiwanie historii jest kłopotliwe, ponieważ opieranie się na źródłach pisanych jest uważane za bardziej wartościowe. Ponieważ źródła archeologiczne są trudniejsze do zbadania i zdatowania, istnieją problemy z ustaleniem precyzyjnych ram czasowych dla poszczególnych epok historycznych w różnych regionach.

Polecane posty

Osada

Wymień rozwiązania, które wskazują na to, że osada została wzniesiona na obszarze o suchym i ciepłym klimacie.Wymień rozwiązania, które wskazują na to, że osada została wzniesiona na obszarze o suchym i ciepłym klimacie.

Osada została wzniesiona na obszarze o suchym i ciepłym klimacie, ponieważ otwory dachowe byłyby źródłem przecieków i dostawania się wody do środka budynku w trakcie ulewnych deszczy jesienią i wiosną