Historia na 6 – przyjemna nauka historii Zanim zaczęła się historia Wskaż, które spośród wymienionych działań były znane ludziom przed rewolucją neolityczną.

Wskaż, które spośród wymienionych działań były znane ludziom przed rewolucją neolityczną.

rewolucja-neolityczna
  • rozpalanie ognia,
  • polowanie na zwierzęta,
  • wytwarzanie narzędzi.

W zasadzie trzeba po prostu zaznaczyć wszystko to, czego nie przyniosła rewolucja neolityczna. Wiemy, że polowanie na zwierzęta było praktykowane przez człowieka od samego początku – obok zbieractwa było to podstawowe źródło pokarmu. Wytwarzanie narzędzi z kamienia, drewna czy kości również znał już australopitek oraz homo habilis (człowiek uzdolniony). Ogniem bawił się homo erectus (człowiek wyprostowany). Uprawa roli oraz hodowla zwierząt to właśnie wielkie osiągnięcia rewolucji neolitycznej. Wymagało to od ludzi wznoszenia stałych osad – aby zebrać plony trzeba przecież odczekać wiele miesięcy.

Polecane posty

epoki przedhistoryczne

Uporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.Uporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

  D   ->   E   ->   A   ->   C    ->   B   A. młodsza epoka kamienia (neolit)B. epoka żelazaC. epoka brązuD. starsza epoka kamienia (paleolit)E. średnia epoka kamienia (mezolit) Raczej

Australopitek

Uzupełnij tabelę. Uporządkuj w kolejności chronologicznej wymienione w tekście gatunki człowieka oraz połącz je z miejscem odkrycia ich szczątków.Uzupełnij tabelę. Uporządkuj w kolejności chronologicznej wymienione w tekście gatunki człowieka oraz połącz je z miejscem odkrycia ich szczątków.

Gatunki(w kolejności chronologicznej) Australopitek Homo erectus (Pitekantrop) Neandertalczyk Homo sapiens Miejsca odkrycia szczątków Afryka Południowa Jawa Europa Cały świat Kolejne zadanie z języka polskiego. W tabeli należy ułożyć chronologicznie gatunki,