Wskaż, które spośród postulatów wyrażonych w dokumencie były zgodne z hasłami głoszonymi przez Jana Winklefa.

Zadanie 4b/128

Zapoznaj się z fragmentem czterech artykułów praskich z 1420 r., a następnie wykonaj polecenia.

Wskaż, które spośród postulatów wyrażonych w dokumencie były zgodne z hasłami głoszonymi przez Jana Winklefa.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 128.


Postulaty dotyczące gromadzeniu majątku i władzy świeckiej przez duchownych oraz zakazu sprzedawania sakramentów.

 

odp. 2
Jan Winklef domagał się, aby duchowni zrzekli się władzy świeckiej oraz majątków zdobytych dzięki niej – podobne postulaty znalazły się w artykułach praskich.

 

odp. 3
Artykuły praskie, podobnie jak Jan Winklef, potępiają bogacenie się duchowieństwa poprzez odpłatne sakramenty oraz majątek ziemski.