Historia na 6 – przyjemna nauka historii Feudalizm i społeczeństwo stanowe Wskaż, jakie informacje podane w źródle pozwalają przyjąć, że wystawca dokumentu i jego odbiorca zawarli akt komendacji.

Wskaż, jakie informacje podane w źródle pozwalają przyjąć, że wystawca dokumentu i jego odbiorca zawarli akt komendacji.

Ludwik_I_Pobożny

Ludwik Pobożny (wystawca) oraz Jan (odbiorca) zawarli ze sobą akt komendacji, w którym Jan stał się wasalem Ludwika, a ten seniorem dla Jana. Świadczy o tym kilka wyrażeń w tekście źródłowym, np. pewien nasz wasal imieniem Jan (swoją drogą ciekawe, czy nie jest to tytuł, którym Jan mianowany był już wcześniej? – tak może wynikać z umiejscowienia tego przed opisem hołdu lennego [pole do dyskusji z nauczycielem]), złożył w ręce nasze swój hołd (wyraźny argument za uznaniem tego za hołd lenny) oraz wszystko to (…) mają posiadać z naszego nadania i niechaj [ich] sądzą i pociągają do świadczeń tenże Jan (…). Ostatnie dwa cytaty wyraźnie wskazują na to, że dokument opisuje stosunek lenny pomiędzy Janem a Ludwikiem – Jan otrzymał ziemię z nadania Ludwika oraz przywilej sądzenia w swoich włościach.

Polecane posty