Wpisz we właściwe pola schematu wybrane litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo-skutkowy

Zadanie 1/82

Wpisz we właściwe pola schematu wybrane litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo-skutkowy.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 82.

E. zmniejszanie się roli piechoty i wzrost znaczenia ciężkozbrojnej konnicy
D. szybkie poszerzanie terytorium państwa Franków
nadawanie ziem wojownikom
F. zacieranie się różnic w położeniu chłopów wywodzących się od ludności romańskiej i germańskiej
* Osobiście uważam, że podpunkty w tym zadaniu są nieprawidłowo sformułowane i trudno o logiczną odpowiedź. Na pewno przyczyną nadawania ziem wojownikom było to, że było jej dużo. A żeby tak się stało, to państwo Franków musiało prowadzić podboje – duże i szybko. Przyczyną nadawania ziem wojownikom było też to, że wykształciła się w armii elita – ciężka konnica – tworzona przez najbogatszych (ich było stać na konia i ekwipunek), a władca nie miał im jak zapłacić za służbę. Wykorzystał więc to czego pod ręką było dużo – zdobytą ziemię, tak żeby ci rycerze mogli sobie z niej sami dochód czerpać i wszyscy byli zadowoleni. Natomiast to nie wynika jedno z drugiego – przyczyną szybkiego poszerzania terytorium nie był wzrost znaczenia konnicy i tutaj schemat się trochę załamuje. Powiedziałbym też, że zacieranie się różnic w położeniu chłopów to bezpośredni skutek tego, że zmniejszyła się rola piechoty. Inne podpunkty również nie pasują jako skutek nadawania ziem wojownikom – miasta upadły wcześniej, w związku z migracją ludzi na wieś. Zróżnicowanie systemu prawnego chłopów to sytuacja sprzed zacierania się różnic między nimi, choć nie może być pojmowana jako przyczyna – raczej sytuacja zastana, od której to wszystko się zaczęło. A wkroczenie plemion germańskich do Galii to w ogóle tu pasuje jak pięść do oka, co najwyżej jako przyczyna zróżnicowania praw chłopów, ale to kompletnie nie pasuje do przedstawionego schematu. Osobiście zrobiłbym nowy schemat, oparty na tej przydługiej dygresji i podyskutował z nauczycielem.