Wpisz we właściwe pola schematu litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo-skutkowy.

Zadanie 1/10

Wpisz we właściwe pola schematu litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo-skutkowy.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 10.

↓                           B,  E           ->           D           ->            A           ->           C
 
A. przeludnienie wsi
B. lepsze zaopatrzenie w żywność
C. wzrost liczby mieszkańców miast
D. wydłużenie średniej długości życia
E. poprawa higieny i warunków sanitarnych

 

Hmm, to dość proste zadanie (w mojej opinii). Szukamy przyczyn i skutków. Czy poprawa higieny lub lepsze zaopatrzenie w żywność może być skutkiem któregokolwiek z wymienionych zdarzeń? Nie bardzo… Tak więc na pewno musimy je umieścić na początku, ponieważ to przyczyny. A jeśli mamy te dwie przyczyny to co nasuwa się dalej? Wszystkie trzy pasują! Myślimy więc jeszcze. Czy wzrost liczby mieszkańców miast lub przeludnienie wsi mogły spowodować wydłużenie średniej długości życia? Ano nie, raczej dokładnie odwrotnie. Jedyna trudność wydaje mi się w ustawieniu dwóch ostatnich. No bo wzrost liczby mieszkańców miast może spowodować przeludnienie wsi, jeśli miastowi uciekną na wieś. Ale odwrotnie też pasuje – przeludnienie wsi oznacza, że ludzie emigrują do miast, co zwiększa ich liczbę mieszkańców. Haczyk tkwi w szczególe – wzrost miastowych nie oznacza, że oni się przestali mieścić. Można dobudowywać kolejne dzielnice, domy itp. Natomiast wsi nie da się tak łatwo rozbudować, bo jest ograniczona ilością pól dostępnych wokół. Stąd zawsze, gdy tylko pojawia się więcej gęb do wyżywienia, ludzie szukają szczęścia w miastach. To schemat, który będzie się powtarzał również w XX wieku. Tak więc najpierw przeludnienie wsi, a potem wzrost liczby mieszkańców miast.