Wojny polsko-niemieckie z początków XI w. były bezpośrednim skutkiem:

Zadanie 5/98

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wojny polsko-niemieckie z początków XI w. były bezpośrednim skutkiem:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 98.

D. odmowy złożenia hołdu następcy Ottona III przez Bolesława Chrobrego

Trudne pytanie. W zasadzie wszystko co tutaj zostało napisane jest przyczyną wojen polsko-niemiecki z początku XI w. Słowo-klucz to w związku z tym „bezpośredni” skutek. Nie wynikało to ze śmierci Ottona III, ponieważ Henryk II mógł być równie przyjacielskim władcą wobec Polski. Agresywna polityka Henryka II raczej też nie, ponieważ to działania Bolesława Chrobrego skłoniły go do wyprawy przeciwko Polsce. Ostatecznie skierowałbym się ku odpowiedzi D, ponieważ samo podbicie Czech przez Bolesława Chrobrego dałoby się jeszcze odkręcić, gdyby polski władca ukorzył się przez Henrykiem II i złożył mu hołd, oddając zwierzchność nad Czechami. Chrobry odmówił i to doprowadziło do wojny.