We wzniesionym przez Justyniana Wielkiego kościele Hagia Sophia szczególne wrażenie na wiernych wywierały:

Karta powtórzeniowa | 3a/89

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

We wzniesionym przez Justyniana Wielkiego kościele Hagia Sophia szczególne wrażenie na wiernych wywierały:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

B. monumentalna kopuła i wielobarwne mozaiki, zdobiące wnętrze świątyni
Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest prosta – Hagia Sophia powinna i na pewno Wam się kojarzy z ogromnymi kopułami i mozaikami w środku świątyni. Odpowiedzi A oraz C można odrzucić od razu – wiemy, że Kościół Mądrości Bożej powstał za czasów Justyniana – tak więc elementy arabskie nie mogły zostać użyte (islam powstał sto lat po wstąpieniu Justyniana na tron). Bogato rzeźbione portale prowadzące do świątyni to domena raczej późniejszych kościołów gotyckich.