W przytoczonym fragmencie tekstu opisano

Zadanie 2a/4

Zapoznaj się z tekstem popularnonaukowym, a następnie wykonaj polecenia. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W przytoczonym fragmencie tekstu opisano:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 4.

C. proces odtwarzania ewolucji hominidów
 
A. wszystkie etapy antropogenezy,
B. dyskusję wokół teorii Karola Darwina,
C. proces odtwarzania ewolucji hominidów,
D. etapy zasiedlania Świata przez Homo sapiens.

Powiało troszeczkę zadaniem z matury z języka polskiego. Wykluczyć możemy na pierwszy rzut oka Karola Darwina – jego teoria ewolucji w ogóle nie została w tekście przytoczona. Podobnie odpowiedź D – etapy zasiedlania Świata przez Homo sapiens – nie ma w tekście mowy o zasiedlaniu przez Homo sapiens jakiegokolwiek terenu. Logiczna analiza tekstu już zwiększyła nam szanse na skuteczny strzał z 25% do 50%. Czy odpowiedź A pasuje? Nie ma tutaj wszystkich etapów antropogenezy – brakuje człowieka uzdolnionego (Homo habilis) oraz przodków australopiteka. Pozostaje więc odpowiedź C – autor opisuje jak odkrywano kolejne szczątki hominidów i próbowano ułożyć je w chronologicznym porządku rozwoju człowieka.