W prowadzonych walkach obie strony korzystały głównie z wojsk zaciężnych.

Zadanie 1b/127

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

W prowadzonych walkach obie strony korzystały głównie z wojsk zaciężnych.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 127.

FAŁSZ

Skład obu walczących ze sobą armii był różny – Anglicy korzystali głównie z wojsk zaciężnych, a Francuzi – z feudalnego rycerstwa.