W którym wieku Turcy osmańscy rozpoczęli ekspansję?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 129

W którym wieku Turcy osmańscy rozpoczęli ekspansję?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 128.

Turcy osmańscy rozpoczęli ekspansję w XIII wieku.