W którym roku Wojciech wyruszył na misję?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 99

W którym roku Wojciech wyruszył na misję?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 99.

Wojciech wyruszył na misję w 997 roku.