W którym roku sobór zatwierdził absolutną władzę papieża w Kościele?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 114

W którym roku sobór zatwierdził absolutną władzę papieża w Kościele?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 114.

Absolutną władzę papieża w Kościele zatwierdził sobór w 1215 roku.