W którym roku państwo babilońskie zostało podbite przez Persów?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 9

W którym roku państwo babilońskie zostało podbite przez Persów?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 9.

Państwo babilońskie zostało podbite przez Persów w 539 r. p.n.e.