W którym roku odkryto Przylądek Dobrej Nadziei?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 6.

W którym roku odkryto Przylądek Dobrej Nadziei?

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 6.

Przylądek Dobrej Nadziei został odkryty w 1488 roku.