W którym roku odkryto drogę morską do Indii?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 6.

W którym roku odkryto drogę morską do Indii?

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 6.

Morską drogę do Indii odkryto w 1498 roku.