W którym roku odbyła się koronacja Bolesława Śmiałego?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 105

W którym roku odbyła się koronacja Bolesława Śmiałego?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 105.

Koronacja Bolesława Śmiałego odbyła się w 1076 roku.