W którym roku Kazimierz powrócił do Polski?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 102

W którym roku Kazimierz powrócił do Polski?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 102.

Kazimierz powrócił do Polski w 1040 roku.
* To dość sporna data i szczerze mówiąc pierwszy raz słyszę 1040 rok, częściej mówi się o 1039, ale idźmy za podręcznikiem…