W którym roku Bolesław Chrobry koronował się na króla Polski?

Na wyrywki | s. 109

W którym roku Bolesław Chrobry koronował się na króla Polski?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 109.

Bolesław Chrobry koronował się na króla Polski w 1025 roku.