W jakim regionie Europy Osmanowie prowadzili podboje w XIV-XV w.?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 129

W jakim regionie Europy Osmanowie prowadzili podboje w XIV-XV w.?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 128.

W XIV i XV wieku Osmanowie prowadzili podboje w południowo-wschodniej Europie, głównie na Bałkanach.