W jakim państwie papieże sprawowali władzę świecką

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 114

W jakim państwie papieże sprawowali władzę świecką?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 114.

Papieże władzę świecką sprawowali w Państwie Kościelnym.