W jakich latach trwała wyprawa?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 6.

W jakich latach trwała wyprawa?

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 6.

Pierwsza wyprawa dookoła świata dowodzona przez Ferdynanda Magellana trwała w latach 1519-1522.