Uzupełnij tabelę. Uporządkuj w kolejności chronologicznej wymienione w tekście gatunki człowieka oraz połącz je z miejscem odkrycia ich szczątków.

Zadanie 2b/4

Zapoznaj się z tekstem popularnonaukowym, a następnie wykonaj polecenia. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Uzupełnij tabelę. Uporządkuj w kolejności chronologicznej wymienione w tekście gatunki człowieka oraz połącz je z miejscem odkrycia ich szczątków.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 4.

Gatunki
(w kolejności chronologicznej)

Australopitek

Homo erectus (Pitekantrop)

Neandertalczyk

Homo sapiens

Miejsca odkrycia szczątków

Afryka Południowa

Jawa

Europa

Cały świat

 

Kolejne zadanie z języka polskiego. W tabeli należy ułożyć chronologicznie gatunki, które omówiono w tekście oraz miejsce znalezienia szczątków ich przedstawicieli. Pierwszy to oczywiście Australopitek (znaleziony w Afryce Południowej), potem Homo erectus, czyli Pitekantrop z indonezyjskiej wyspy Jawa oraz Neandertalczyk (Europa). Jedyny kłopot może być z Homo sapiens, ponieważ w tekście nie podano znalezienia jego szczątków. Dlaczego? Ponieważ to człowiek współczesny, czyli MY! A jak wiadomo, człowiek żyje praktycznie w każdym zakątku naszej planety.