Historia na 6 – przyjemna nauka historii Zanim zaczęła się historia Uzupełnij tabelę. Uporządkuj w kolejności chronologicznej wymienione w tekście gatunki człowieka oraz połącz je z miejscem odkrycia ich szczątków.

Uzupełnij tabelę. Uporządkuj w kolejności chronologicznej wymienione w tekście gatunki człowieka oraz połącz je z miejscem odkrycia ich szczątków.

Australopitek
Gatunki
(w kolejności chronologicznej)
AustralopitekHomo erectus (Pitekantrop)NeandertalczykHomo sapiens
Miejsca odkrycia szczątkówAfryka PołudniowaJawaEuropaCały świat

Kolejne zadanie z języka polskiego. W tabeli należy ułożyć chronologicznie gatunki, które omówiono w tekście oraz miejsce znalezienia szczątków ich przedstawicieli. Pierwszy to oczywiście Australopitek (znaleziony w Afryce Południowej), potem Homo erectus, czyli Pitekantrop z indonezyjskiej wyspy Jawa oraz Neandertalczyk (Europa). Jedyny kłopot może być z Homo sapiens, ponieważ w tekście nie podano znalezienia jego szczątków. Dlaczego? Ponieważ to człowiek współczesny, czyli MY! A jak wiadomo, człowiek żyje praktycznie w każdym zakątku naszej planety.

Polecane posty

epoki przedhistoryczne

Uporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.Uporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

  D   ->   E   ->   A   ->   C    ->   B   A. młodsza epoka kamienia (neolit)B. epoka żelazaC. epoka brązuD. starsza epoka kamienia (paleolit)E. średnia epoka kamienia (mezolit) Raczej