Uzupełnij legendę mapy, podając odpowiednie imiona i przydomki władców.

Zadanie 7a/111

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Uzupełnij legendę mapy, podając odpowiednie imiona i przydomki władców.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 111.

Państwo Piastów za panowania
– [różowy] Mieszka I (warto zwrócić uwagę na brak Wolina i Szczecina, choć na innych mapach w internecie przedstawione jest to inaczej niż w podręczniku – miejcie się na baczności!),
– [czerwony] Bolesława Chrobrego (podboje państw sąsiednich – Czechy, Ruś Kijowska, Milsko i Łużyce, ale utrata kontroli nad Pomorzem Zachodnim),
– [brązowy?] Bolesława Krzywoustego (tutaj w odróżnieniu od różowej granicy, Wolin i Szczecin należą do państwa polskiego).