Uszereguj podane państwa Słowian w kolejności, w jakiej powstały wpisując cyfry 1-3 w odpowiednie kratki.

Karta powtórzeniowa | 11/89

Uszereguj podane państwa Słowian w kolejności, w jakiej powstały wpisując cyfry 1-3 w odpowiednie kratki.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

1. państwo Samona
3. państwo Przemyślidów
2. państwo wielkomorawskie
Odpowiedź jest banalna – powinniście już pamiętać, że państwo Samona to pierwsze w historii państwo słowiańskie, utworzone na terenach uwolnionych od panowania Awarów. Przemyślidzi to dynastia panująca w Czechach – utworzonych, co oczywiste, później niż państwo wielkomorawskie – ponieważ ono od początku było państwem chrześcijańskim. A jak wiemy, misje chrystianizacyjne były prowadzone przez Cyryla i Metodego właśnie w państwie wielkomorawskim, co siłą rzeczy plasuje je w chronologii wcześniej niż Czechy.