Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia związane z dziejami Słowian.

Zadanie 6/86

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia związane z dziejami Słowian.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 86.

↓                                                            B -> D -> C -> A
A. chrzest Włodzimierza I – 988 r.
B. powstanie państwa Samona – 623 r.
C. założenie biskupstwa praskiego – 973 r.
D. początek misji Konstantyna i Metodego wśród Słowian – 862 r.

To zadanie jest banalnie proste, oczywiście tylko wtedy, gdy zna się wszystkie daty. Gdyby jednak komuś się zapomniało i nie mógł sprawdzić to warto uzmysłowić sobie, że trzy chronologicznie ostatnie wydarzenia dotyczą powstawania chrześcijańskich struktur na ziemiach Słowian. Państwo Samona powstało dużo wcześniej – mówimy przecież o tym, że jest to pierwsze słowiańskie państwo. Łatwo możemy się też domyślić, że misja Konstantego i Cyryla odbyła się przed założeniem biskupstwa praskiego – wszak najpierw mamy próbę krzewienia wiary, a dopiero potem utworzenie struktur kościelnych (Praga leżała w obrębie państwa wielkomorawskiego, gdzie działali misjonarze). Na koniec pozostał jedynie Włodzimierz i chrzest Rusi Kijowskiej – i nawet jeśli nie macie orientacji chronologicznej, by przyporządkować go na sam koniec tej układanki (trudne), to zawsze trafienie z miejscem jednej odpowiedzi jest bardziej prawdopodobne niż losowy ciąg czterech wydarzeń.