Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu

Zadanie 4/112

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 112.

A -> B -> F -> E -> C -> D

A. zakaz mianowania biskupów przez świeckich [władców]
B. nałożenie ekskomuniki na Henryka IV
C. zdjęcie ekskomuniki z Henryka IV
D. usunięcie Grzegorza VII z Rzymu
E. wyprawa Henryka IV do Canossy
F. bunt poddanych Henryka IV

 

W odróżnieniu od jednego z poprzednich zadań – tutaj możemy sobie pomóc logiką. Całe zadanie dotyczy oczywiście sporu króla Henryka IV z papieżem Grzegorzem VII o inwestyturę (dobrze byłoby wiedzieć co to jest – mianowanie biskupów). Generalnie w każdym punkcie od B do F mamy jakąś reakcję i działanie Henryka IV. Z poprzednich lekcji powinniśmy jednak wiedzieć, że jemu to było akurat dobrze, a więc zaczął ten konflikt raczej papież chcąc zwiększyć swój autorytet. Dość klarownym wyborem pierwszego chronologicznie wydarzenia wydaje się więc wybór punktu A – wydarzenia, które zapoczątkowało cały ten bajzel.

Co się takiego mogło stać wtedy? Ano Henryk się zdenerwował i nie zgodził z papieżem. Sugerowałoby to wyprawę do Canossy, w celu rozprawienia się z Grzegorzem. Ale jest to podpucha. W całej tej wyliczance nikt nie powiedział, że zastosowano schemat akcja-reakcja. Czasem dwie akcje pod rząd dotyczą jednej strony sporu. Henryk odmówił podporządkowania się papieżowi, a więc jedyne co mógł w takiej sytuacji zrobić Grzegorz to ekskomunika – a więc podpunkt B.

Co dalej? Trzeba by się zastanowić czym jest ekskomunika dla bogobojnego średniowiecznego ludu szukającego tylko okazji do buntu przeciwko królowi i wyrwania sobie kawałka tortu. Zwalnia z wszelkich przysiąg złożonych osobie ekskomunikowanej. I w to graj części możnych niemieckich – zbuntowali się, licząc na nagrody od papieża po wygranej wojnie.

Co mógł zrobić Henryk, skoro nie miał dostatecznie siły, aby zdusić bunt? Użyć sprytu! Wybrał się do Canossy, gdzie przed bramą zamku na mrozie (to była zima) w samym jeno worku pokutnym czekał trzy dni i trzy noce na audiencję u papieża. Papież się zgodził, wybaczył królowi i zdjął ekskomunikę. A więc punkty E i C.

Henryk wrócił do Niemiec, rozprawił się w spokoju z buntownikami, a potem udał do Italii zgnoić papieża (był już potężniutki). Stąd mamy ostatni punkt – usunięcie Grzegorza VII z Rzymu.

Zdaję sobie sprawę, że bez znajomości tej historyjki to zadanie może być trudne – ale innego sposobu nie ma. Lepsze to niż wkuwanie dat miesięcznych (roczne by tu nie wystarczyły). Swoją drogą, historyja całkiem zacna!