Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

Zadanie 5/128

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 128.

F -> B -> A -> E -> C -> D

Kolejne zadanie z chronologii i znów dość trudne. Mamy wydarzenia z Anglii, Franci, Czech i Turcji – nie powiązane ze sobą niczym poza podobnym okresem. Spróbujmy znaleźć jakiś punkt zaczepienia – wybuch wojny stuletniej. To długotrwała wojna sprzyjała pojawianiu się nowych ruchów buntowniczych.

Na pewno powstanie Wata Tylera oraz powstanie chłopskie we Francji możemy umieć po wybuchu wojny. I to chyba tyle… Dalej potrzebujemy już podręcznikowej wiedzy – tego, że powstanie husyckie wybuchło po śmierci Jana Husa, a ten zginął na soborze w Konstancji w 1415 roku. 

Dość znany fakt zajęcia przez Turków Konstantynopola i tak musicie wykuć na blachę – to dla wielu historyków koniec średniowiecza. Mamy więc coś takiego (przy pomocy podręcznika niestety).

F -> A, E -> C -> D

Po drodze musimy umieścić czarną śmierć, a więc połowę wieku XIV – przed powstaniem chłopskim we Francji (żakerią), ale po wybuchu wojny stuletniej. I to tyle, ale powiem szczerze, że mega trudne.


A. początek powstania chłopskiego we Francji – 1358
B. główne uderzenie „czarnej śmierci” – 1348
C. wybuch powstania husyckiego – 1419
D. zajęcie Konstantynopola prze Turków – 1453
E. wybuch powstania Wata Tylera – 1381
F. wybuch wojny stuletniej – 1337