Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu

Zadanie 5/116

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 116.

F -> C -> E -> B -> A -> D

A. złupienie Konstantynopola przez krzyżowców
B. zdobycie Jerozolimy przez armię Saladyna
C. utworzenie Królestwa Jerozolimskiego
D. upadek twierdzy krzyżowców w Akce
E. upadek hrabstwa Edessy
F. synod w Clermont

 

Zadanie wydaje się dość trudne, jeśli nie ma się wiedzy na temat wypraw krzyżowych. Trzeba chociaż minimalnie coś kojarzyć. Spróbujmy.

Na pierwszy rzut najłatwiejsze (moim zdaniem) – wszystkie wydarzenia związane są z wyprawami krzyżowymi. Zostały one zapoczątkowane przez kogo? Papieża! Gdzie papież mógł ogłosić swe plany i zamiary. Na synodzie. Tak tak – synod z Clermont (1095) jako pierwszy. Co dalej?

Mamy dwa upadki, a w zasadzie trzy – bo zdobycie Jerozolimy przez armię Saladyna można inaczej określić jako upadek Jerozolimy. A wiemy, że było tak – najpierw krzyżowcy wygrywali, a potem przyszedł Saladyn i spuścił im manto. Zostaje jeszcze złupienie Konstantynopola przez krzyżowców. Czy w trakcie pierwszej wyprawy coś takiego się dzieje? No nie… W ogóle krzyżowcy nie wchodzą do Konstantynopola. A więc dajemy literkę C – utworzenie Królestwa Jerozolimskiego – pierwszy i największy sukces Europejczyków.

Wracamy do upadków – czy Jerozolima mogła upaść jako pierwsza? No raczej nie – najświętsze miejsce dla chrześcijan. Na pewno było dobrze bronione. Musimy więc wybrać pomiędzy Akką a hrabstwem Edessy. Tutaj przydałby się szybki look na mapę i wszystko jasne. Akka w samym środeczku ziem krzyżowców, a Edessa to wygwizdowo na samej granicy. Wiadomo, co upadło jako pierwsze. Mamy literki: F -> C -> E.

Dalej niestety trzeba już coś kojarzyć. Jerozolima czy Akka? Znów geografia się kłania i to Jerozolima jest po drodze do Akki, a nie odwrotnie. Ale co z tym Konstantynopolem? To dopiero IV wyprawa krzyżowa. Wcześniej Saladyn rozgromił II krucjatę próbującą odzyskać Edessę, a potem III – chcącą odzyskać Jerozolimę. I tym sposobem dochodzimy do rozwiązania. Dalsze literki: B -> A -> D.

Pamiętajcie, że upadek Akki w 1291 roku to koniec tematu wypraw krzyżowych i zawsze w takich wyliczankach będzie ostatnie!