Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

Zadanie 6/125

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 125.

E -> C -> D -> A -> B -> F

Powiedzmy sobie szczerze, że jest to bardzo trudne zadanie! Bez znajomości konkretnych dat ciężko jest cokolwiek wywnioskować, gdyż wiele z wydarzeń podanych w tym zadaniu kompletnie nie jest powiązanych z innymi, np. te o założeniu zakonów.

Spróbujmy jednak znaleźć cokolwiek. Z lekcji wiemy, że sobór w Konstancji załatwił sprawę wielkiej schizmy zachodniej raz na zawsze, a więc powinien być ostatni, a początek schizmy z kolei miał miejsce na pewno po rozpoczęciu niewoli awiniońskiej, ponieważ była spowodowana próbą powrotu papieża do Rzymu.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że powstanie zakonów to XII i XIII wiek to drugą połowę zadania mamy już z głowy. Pozostałe są trudne, ale jeśli weźmiemy pod uwagę uniwersalną zasadę – według której – oddolne ruchy zawsze próbują naprawić problem, zanim władze centralne go w ogóle dostrzegą – możemy liczyć na to, że zakony powstały przed soborem laterańskim IV. Teraz musimy już tylko strzelić, że cystersi są starsi od franciszkanów i voila!

A. początek niewoli awiniońskiej papieży – 1309
B. początek wielkiej schizmy zachodniej – 1378
C. założenie zakonu franciszkanów – 1209
D. obrady soboru laterańskiego IV – 1215
E. utworzenie zakonu cystersów – 1119
F. obrady soboru w Konstancji – 1414-1418