Uporządkuj podane dzielnice w kolejności, w której zostały one włączone do państwa Mieszka I, wpisując liczby 1-4 w odpowiednie kratki.

Zadanie 2/94

Uporządkuj podane dzielnice w kolejności, w której zostały one włączone do państwa Mieszka I, wpisując liczby 1-4 w odpowiednie kratki.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 94.

                                                                       4. Śląsk
                                                                  2. Mazowsze
                                                                1. Wielkopolska
↓                                                       3. Pomorze Zachodnie
Zaczynamy oczywiście od Wielkopolski, gdyż to sąsiadujące z kolebką Polan (Gniezno, Poznań) tereny. Następnie Mieszko I uderzył na Mazowsze, zajął Chełmno i Sandomierz. Przy podboju Pomorza Zachodniego potrzebował pomocy czeskiej, stąd chrzest i ślub z Dobrawą. Zwycięska bitwa z Wichmanem pozwoliła na przyłączenie tych terenów. Ostatni podbój to Śląsk – dość kontrowersyjny, gdyż Dagome iudex wskazuje, jakoby Śląsk i Małopolska pozostawały de facto poza granicami państwa polskiego. Być może panował tam Bolesław Chrobry (syn Mieszka I) z nadania swojego dziadka (ojca Dobrawy), ale to tylko spekulacje. W każdym razie, tak wygląda kolejność podbojów Mieszka I.